Pomáháme Nadačnímu fondu MODRÝ HROCH

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu.
 
             

Nadační fond Modrý hroch podporuje především dětskou traumatologii a pomáhá dětem po těžkých úrazech. Fond se stará také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Jedním z důležitých cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života. Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch od roku 2012 také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky. Nadační fond Modrý hroch získal od svého vzniku více než 22 milionů korun a velké díky patří především všem dárcům a dobrovolníkům bez jejichž podpory by nemohl nadační fond své cíle uskutečňovat. 
Byly zakoupeny: lineární dávkovače, infúzní pumpy, pulsní oxymetry, ultrazvukové inhalátory, V.A.C. Therapy, monitory vitálních funkcí, nová polohovací lůžka, antidekubitální matrace, speciální chirurgické nástroje, neurostimulátory, zdravotní matrace, pojízdné noční stolky, vakuové dlahy, traumatologické instrumentárium, speciální nástroje na laparoskopii…vybaveny dětské herny, vybudovány pokoje pro matku a dítě…zaplaceny speciální fyzioterapie a cvičební hodiny pro děti po těžkých úrazech atd…


​Nadační fond se tak aktivně podílí na zlepšení léčby dětí po těžkých úrazech, zpříjemnění nemocničního prostředí a zajištění nadstandardního vybavení dětských traumatologických center v rámci celé České republiky. Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí od 0 do 25 let. A právě to byl hlavní důvod, který vedl k založení Nadačního fondu Modrý hroch. Byl založen v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumacenter v ČR a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu.

  • Každý rok umírá 300 dětí na následky úrazů, 3 000 dětí zůstává po úrazu trvale postiženo, 30 000 dětí je ročně hospitalizováno a 450 000 dětí ročně je po úraze ambulantně ošetřeno. Některé úrazy jsou méně vážné, jiné zase natolik, že výrazně ovlivní další zbytek života.
  • Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech, ale stará se také o dětské pacienty přímo v nemocnici například v rámci zábavných programů pro děti a volnočasových aktivit. Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost.